سوالات متداول

آیا این طرحها  تنها به من فروخته خواهد شد ؟

خیر، طرحها  به افراد متفاوت فروخته خواهند شد و تمامی افراد در تمامی مراحل استفاده از طرحها از حقوقی برابر برخوردارند.

پرداخت هزینه ها چطور انجام میشود ؟

پرداخت هزینه ها از طریق درگاه های مستقیم و امن بانک صادرات و بانک ملت انجام میشود که بیش از صدها هزار کاربر دارند . این درگاه ها مدیریت دقیقی بر مبالغ واریزی ارائه میدهند و پیگیری خرید شما عزیزان به صورت دقیق انجام میشود.

آیا پرداخت به صورت امن انجام میشود ؟

اصل پرداخت شما از طریق درگاه های مستقیم و امن بانک صادرات و بانک ملت انجام میشود. درگاهی که در روز بالغ بر هزاران پرداخت توسط آنها انجام میشود .

فایلها چطور به دست من خواهند رسید ؟

برو بالا