قوانین

کاربران گرامی قبل از خرید محصول قوانین را مطالعه کنید:

فروش کلیه فایل های موجود عمومی بوده و به غیر از شما به افراد دیگری نیز فروخته خواهند شد و کلیه خریداران در همه مراحل استفاده از این محصولات از حقوق یکسانی برخوردارند.bobbleheads

پرداخت مبالغ از طریق درگاه های امن بانک صادرات و بانک ملت صورت خواهد گرفت.

نکته : مبلغ پرداختی شما فقط همان مبلغی ست که در زیر هر طرح نمایش داده می شود و هیچگونه هزینه اضافی از شما اخذ نمی شود.

برو بالا