حداقل مبلغ برای ثبت درخواست واریزی 300 هزار تومان می باشد.

شما می توانید در هر ساعت از شبانه روز و در تمامی ایام هفته، درخواست درآمد خود را از سایت طرح پی اس دی ثبت کنید (چنانچه به مبلغ مذکور رسیده باشد).
اگر فروشنده هیچ گاه درخواست برداشت وجه را از طریق پنل کاربری خود ندهد، سایت طرح پی اس دی هیچگونه تعهدي براي پرداخت درآمد کسب شده وي ندارد.
توجه: کلیه درآمدها در سایت طرح پی اس دی در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر 24 ساعت کاری پس از درخواست ، به حساب کاربر واریز می گردد. (لازم به ذکر است ، از آخرین فروش باید 48 ساعت گذشته باشد)

حساب معرفی شده حتما باید نزد بانک ملت باشد. و مشخصاتی که هنگام ثبت نام توسط فروشنده در سایت ثبت شده ، با صاحب حساب یکسان باشد ، در غیر اینصورت پرداختی انجام نمی شود.

با رعایت موارد فوق، می توانید در هر زمان از شبانه روز درخواست واریزی خود را ثبت نموده تا در ۲۴ ساعت کاری واریزی شما انجام گردد.