فروشنده برتر هفته

حسین اسدی
فروشنده برتر این هفته، با افتخار "حسین اسدی" میباشد. دارای 440 محصول و به علت بیشترین میزان فروش در این هفته، پرفروش ترین فروشنده منتخب این هفته معرفی میشود

تصاویر دوربری شده

وبلاگ طرح پی اس دی